Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie

L.p. Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Nadzorczej
1. Janusz Kuźma Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Danuta Kurszewska Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Urszula Grulkowska-Tuszkowska Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Wojciech Pestka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Maria Jolanta Majkowska Przewodniczący Komisji Zarządzania Nieruchomościami
6. Kamil Jereczek Członek Rady Nadzorczej
7. Zdzisław Kitowski Członek Rady Nadzorczej
8. Ewa Sałacińska Członek Rady Nadzorczej
9. Grzegorz Wierzba Członek Rady Nadzorczej

Komisje Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie

1. Komisja Zarządzania Nieruchomościami

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Maria Jolanta Majkowska Przewodniczący Komisji Zarządzania Nieruchomościami
2. Janusz Kuźma Członek Komisji Zarządzania Nieruchomościami
3. Kamil Jereczek Członek Komisji Zarządzania Nieruchomościami
4. Zdzisław Kitowski Członek Komisji Zarządzania Nieruchomościami

2. Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Wojciech Pestka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Danuta Kurszewska Członek Komisji Komisji Rewizyjnej
3. Urszula Grulkowska-Tuszkowska Członek Komisji Komisji Rewizyjnej
4. Ewa Sałacińska Członek Komisji Komisji Rewizyjnej
5. Grzegorz Wierzba            Członek Komisji Komisji Rewizyjnej