Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie

L.p. Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Nadzorczej
1. Grzegorz Kucharski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jerzy Ertmański
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Urszula Grulkowska-Tuszkowska Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Wojciech Pestka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Grzegorz Wierzba
Przewodniczący Komisji Zarządzania Nieruchomościami
6. Kamil Jereczek Członek Rady Nadzorczej
7. Karolina Kolińska Członek Rady Nadzorczej
8. Leszek Tomaczkowski
Członek Rady Nadzorczej
9.
Jan Recław
Członek Rady Nadzorczej

 

Komisje Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie

1. Komisja Zarządzania Nieruchomościami

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Grzegorz Wierzba
Przewodniczący Komisji Zarządzania Nieruchomościami
2. Jerzy Ertmański
Członek Komisji Zarządzania Nieruchomościami
3. Kamil Jereczek
Członek Komisji Zarządzania Nieruchomościami
4. Grzegorz Kucharski
Członek Komisji Zarządzania Nieruchomościami
5.
Jan Recław
Członek Komisji Zarządzania Nieruchomościami

2. Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Wojciech Pestka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Karolina Kolińska Członek Komisji Komisji Rewizyjnej
3. Urszula Grulkowska-Tuszkowska Członek Komisji Komisji Rewizyjnej
4. Leszek Tomaczkowski Członek Komisji Komisji Rewizyjnej