Zarząd

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie

Andrzej Gierszewski – Prezes Zarządu Spółdzielni

Tomasz Wolski – Członek Zarządu Spółdzielni ds. Inwestycji i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Dorota Czerwińska – Członek Zarządu Spółdzielni ds. Ekonomiczno – Finansowych Główny Księgowy