Walne Zgromadzenie

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

 

Ze względu na dużą ilość członków Rada Nadzorcza określa każdego roku podział

Walnego Zgromadzenia na części.

 

Ogłoszenie  Walne Zgromadzenie   PDF