Slide background

Sekretariat (centrala)

+48 58 686-23-20     +48 58 686-76-20     fax +48 58 686-76-20
e-mail: sekretariat@sm-wspolnydom.pl

Administracja ( dział techniczny )

+48 58 686-21-63
W razie awarii zaistniałej po godzinach pracy Spółdzielni ( lub dniach wolnych od pracy ) prosimy powiadomić dyżurnego konserwatora +48 603-070-261; e-mail : gzm@sm-wspolnydom.pl

MPI „KOS-EKO”

- w zakresie ciepłownictwa 58/686-30-14 (tel. całodobowy) 519-163-488
- w zakresie działalności wod.-kan. 58/686-20-06 661-913-913 (tel. całodobowy)

Telefony alarmowe

Pogotowie Energetyczne „ENERGA” S.A. 991 ( tel. całodobowy)
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 58/ 686-31-41

Informacja o czasowym ograniczeniu działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” Zarząd Spółdzielni wprowadza następujące ograniczenia do dnia 31 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia tego terminu:

1. Zamyka się dla obsługi interesantów biuro Spółdzielni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40 (w tym również kasę) oraz biuro administracji osiedla przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 29.
2. Obsługa interesantów będzie prowadzona w formie telefonicznej pod numerami telefonów 58 686 23 20 i 58 686 21 63 oraz drogą e-mail pod adresem:
Sekretariat: sekretariat@sm-wspolnydom.pl
Dział członkowski: czlonkowski@sm-wspolnydom.pl
Dział techniczny: gzm@sm-wspolnydom.pl
Dział księgowości: ksiegowosc@sm-wspolnydom.pl
3. Zaleca się dokonywanie płatności czynszowych przelewem bankowym na konta podane w książeczkach czynszowych.
W przypadku dokonania zapłaty czynszu za miesiąc marzec po obowiązującym terminie Spółdzielnia nie będzie naliczać odsetek.
4. W sytuacjach konieczności wydania zaświadczeń lub dokumentów zostaną one wydane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
5. Zgłaszanie awarii pod dotychczasowymi numerami telefonów:
58 686 21 63 oraz 603 070 261.
W sytuacjach konieczności wejścia do mieszkania przez pracowników Spółdzielni w celu usunięcia awarii należy unikać kontaktu i zachować odległość co najmniej 1 metra.
6. Osoby sprzątające budynki mieszkalne będą odkażać klamki do drzwi wejściowych, poręcze na klatkach schodowych i domofony. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 1 metra od osoby sprzątającej.

Za utrudnienia z tym związane członków Spółdzielni i mieszkańców budynków zarządzanych przez Spółdzielnię przepraszamy!

Numery rachunków bankowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”:

PKO BP S.A. 45 1020 1879 0000 0402 0002 0958

BANK Millennium S.A. 08 1160 2202 0000 0000 2309 4420

BANK PEKAO S.A. 37 1240 3783 1111 0010 2337 2019