Sekretariat (centrala)

+48 58 686-23-20     +48 58 686-76-20    
e-mail: sekretariat@sm-wspolnydom.pl

Administracja (dział techniczny)

+48 58 686-21-63
W razie awarii zaistniałej po godzinach pracy Spółdzielni ( lub dniach wolnych od pracy ) prosimy powiadomić dyżurnego konserwatora +48 603-070-261; e-mail : gzm@sm-wspolnydom.pl

MPI „KOS-EKO”

- w zakresie ciepłownictwa 58/686-30-14 (tel. całodobowy) 519-163-488
- w zakresie działalności wod.-kan. 58/686-20-06 661-913-913 (tel. całodobowy)

Telefony alarmowe

Pogotowie Energetyczne „ENERGA” S.A. 991 ( tel. całodobowy)
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 58/ 686-31-41

 

Informujemy, że osoby zainteresowane otrzymaniem nowego loginu i hasła do „Internetowej Obsługi Kontrahenta”, które nie otrzymały wiadomości e-mail w tym temacie, mogą je uzyskać poprzez wizytę osobistą w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”, przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 40 w Kościerzynie

 

Prosimy o wpłacanie należności czynszowych na indywidualne rachunki bankowe podane w naliczeniach czynszowych i zawiadomieniach o opłatach.

 

Numery głównych rachunków bankowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”:

PKO BP S.A. 45 1020 1879 0000 0402 0002 0958

BANK Millennium S.A. 08 1160 2202 0000 0000 2309 4420

BANK PEKAO S.A. 37 1240 3783 1111 0010 2337 2019