Slide background

Sekretariat (centrala)

+48 58 686-23-20     +48 58 686-76-20     fax +48 58 686-76-20
e-mail: sekretariat@sm-wspolnydom.pl

Administracja ( dział techniczny )

+48 58 686-21-63
W razie awarii zaistniałej po godzinach pracy Spółdzielni ( lub dniach wolnych od pracy ) prosimy powiadomić dyżurnego konserwatora +48 603-070-261; e-mail : gzm@sm-wspolnydom.pl

MPI „KOS-EKO”

- w zakresie ciepłownictwa 58/686-30-14 (tel. całodobowy) 519-163-488
- w zakresie działalności wod.-kan. 58/686-20-06 661-913-913 (tel. całodobowy)

Telefony alarmowe

Pogotowie Energetyczne „ENERGA” S.A. 991 ( tel. całodobowy)
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 58/ 686-31-41

.

Informujemy, że kasa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” zostaje ponownie otwarta od dnia 27.04.2020 r. (poniedziałek).
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

 

 

 

Informacja o czasowym ograniczeniu działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” Zarząd Spółdzielni wprowadza następujące ograniczenia do dnia 31 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia tego terminu:

1. Zamyka się dla obsługi interesantów biuro Spółdzielni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40 (w tym również kasę) oraz biuro administracji osiedla przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 29.
2. Obsługa interesantów będzie prowadzona w formie telefonicznej pod numerami telefonów 58 686 23 20 i 58 686 21 63 oraz drogą e-mail pod adresem:
Sekretariat: sekretariat@sm-wspolnydom.pl
Dział członkowski: czlonkowski@sm-wspolnydom.pl
Dział techniczny: gzm@sm-wspolnydom.pl
Dział księgowości: ksiegowosc@sm-wspolnydom.pl
3. Zaleca się dokonywanie płatności czynszowych przelewem bankowym na konta podane w książeczkach czynszowych.
W przypadku dokonania zapłaty czynszu za miesiąc marzec po obowiązującym terminie Spółdzielnia nie będzie naliczać odsetek.
4. W sytuacjach konieczności wydania zaświadczeń lub dokumentów zostaną one wydane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
5. Zgłaszanie awarii pod dotychczasowymi numerami telefonów:
58 686 21 63 oraz 603 070 261.
W sytuacjach konieczności wejścia do mieszkania przez pracowników Spółdzielni w celu usunięcia awarii należy unikać kontaktu i zachować odległość co najmniej 1 metra.
6. Osoby sprzątające budynki mieszkalne będą odkażać klamki do drzwi wejściowych, poręcze na klatkach schodowych i domofony. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 1 metra od osoby sprzątającej.

Za utrudnienia z tym związane członków Spółdzielni i mieszkańców budynków zarządzanych przez Spółdzielnię przepraszamy!

Numery rachunków bankowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”:

PKO BP S.A. 45 1020 1879 0000 0402 0002 0958

BANK Millennium S.A. 08 1160 2202 0000 0000 2309 4420

BANK PEKAO S.A. 37 1240 3783 1111 0010 2337 2019

 

Informacja_dla_Wspólnot Mieszkaniowych 02_04_2020. PDF