Sekretariat (centrala)

+48 58 686-23-20     +48 58 686-76-20    
e-mail: sekretariat@sm-wspolnydom.pl

Administracja ( dział techniczny )

+48 58 686-21-63
W razie awarii zaistniałej po godzinach pracy Spółdzielni ( lub dniach wolnych od pracy ) prosimy powiadomić dyżurnego konserwatora +48 603-070-261; e-mail : gzm@sm-wspolnydom.pl

MPI „KOS-EKO”

- w zakresie ciepłownictwa 58/686-30-14 (tel. całodobowy) 519-163-488
- w zakresie działalności wod.-kan. 58/686-20-06 661-913-913 (tel. całodobowy)

Telefony alarmowe

Pogotowie Energetyczne „ENERGA” S.A. 991 ( tel. całodobowy)
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 58/ 686-31-41

.

Numery rachunków bankowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”:

PKO BP S.A. 45 1020 1879 0000 0402 0002 0958

BANK Millennium S.A. 08 1160 2202 0000 0000 2309 4420

BANK PEKAO S.A. 37 1240 3783 1111 0010 2337 2019

.

Numery rachunków bankowych zarządzanych wspólnot mieszkaniowych:

Konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej 8 Marca 41

Bank PEKAO S.A 31 1240 3783 1111 0010 7613 7023

Konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej 31 Stycznia 11

Bank PEKAO S.A 36 1240 3783 1111 0010 7124 5417

Konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej Moniuszki 5

Bank PEKAO S.A 90 1240 3783 1111 0010 6613 3709

Konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej Moniuszki 11

Bank PEKAO S.A 60 1240 3783 1111 0010 6831 8980

Konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej 8 Marca 26

Bank PEKAO S.A 88 1240 3783 1111 0010 6739 5036

Konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej 31 Stycznia 13 i 15

Bank PEKAO S.A 91 1240 5790 1111 0010 8892 9193

Konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej Moniuszki 7

Bank PEKAO S.A 33 1240 3783 1111 0010 6209 7498

Konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej Moniuszki 9

Bank PEKAO S.A 97 1240 3783 1111 0010 6582 7160

Konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej Wzgórze Moniuszki

(Moniuszki 13 i 15; Małcużyńskiego 12)

Bank PEKAO S.A 80 1240 3783 1111 0010 9753 6863

Konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej Moniuszki 22;22A;24

Bank PEKAO S.A 53 1240 5790 1111 0010 8723 1019