WYBÓR DEWELOPERA DO REALIZACJI INWESTYCJI przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Kościerzynie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom”

ul. M. Skłodowskiej – Curie 40, 83-400 Kościerzyna

tel. (dział techniczny) 58 686 21 63, fax 58 686 76 20

OGŁASZA

OTWARCIE POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWO-NEGOCJACYJNEGO

NA:

WYBÓR DEWELOPERA DO REALIZACJI INWESTYCJI

przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Kościerzynie

Realizacja inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku wielorodzinnego mieszkalno – usługowego 5 – kondygnacyjnego

wraz z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi w części podziemnej

oraz urządzeniami budowlanymi

Oczekujemy na oferty kompleksowej usługi, obejmującej wszelkie czynności począwszy od zaprojektowania obiektu, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, realizacji inwestycji, uczestnictwa w ustanawianiu odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni, uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu i przekazania w pełni zasiedlonego budynku Spółdzielni Mieszkaniowej ”Wspólny Dom” oraz poszczególnych lokali ich nabywcom.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie (ul. M. Skłodowskiej – Curie 29), po uprzednim uiszczeniu przelewem bezzwrotnej opłaty w wysokości 200,00 zł + 23 % VAT, od dnia 25 maja 2020 r. w godz.
od 10.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Deweloper ” z potwierdzeniem wpłaty wadium zgodnie ze SIWZ należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 (osobiście).

Pierwszy etap postępowania rozpocznie się dnia 29 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego.

O terminie drugiego etapu postępowania zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

Z wybranymi oferentami zostaną przeprowadzone szczegółowe uzgodnienia i negocjacje.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni w godz. 10.00 – 13.00, tel. 58 686 21 63.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.