Blog

P R Z E T A R G Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom „ w Kościerzynie ul. M.Skłodowskiej-Curie 40 tel. /058/ 686 – 23 – 20 ogłasza przetarg nieograniczony – ofertowy pisemny na wykonanie robot budowlanych w budynkach Spółdzielni w 2018r. w zakresie : – docieplenia ścian zewnętrznych – robót dekarsko-blacharskich – robot malarskich –…